Ασθενής με εντοπισμένο πόνο στην ΟΜΣΣ  Διαγνωστικός αλγόριθμος και διαφορική διάγνωση

Ασθενής με εντοπισμένο πόνο στην ΟΜΣΣ  Διαγνωστικός αλγόριθμος και διαφορική διάγνωση

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Γρηγόριος
Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη