Ασθενής Με Ανθεκτική Υπέρταση Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Ασθενής Με Ανθεκτική Υπέρταση

ΣΑΝΙΔΑΣ Ηλίας MD PhD FESC FACC MAHA MSCAI MEAPCI ESH specialist Επεμβατικός Καρδιολόγος Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. Λαϊκό Αθήνα
ΣΑΝΙΔΑΣ Ηλίας MD PhD FESC FACC MAHA MSCAI MEAPCI ESH specialist Επεμβατικός Καρδιολόγος Καρδιολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α. ΛαϊκόΑθήνα