Ασθενής επισκέπτεται το ιατρείο σας ή το εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου σας        με αυξημένες τιμές πίεσης.  Πότε και πώς θα αποκλείσω τη δευτεροπαθή υπέρταση

Ασθενής επισκέπτεται το ιατρείο σας ή το εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου σας        με αυξημένες τιμές πίεσης.  Πότε και πώς θα αποκλείσω τη δευτεροπαθή υπέρταση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δημήτριος
Καρδιολόγος,Υπεύθυνος Μονάδας Υπέρτασης Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,ΓΝΑ Ιπποκράτειο