Αρχές Βέλτιστης Επιλογής  Αντιμικροβιακής Θεραπείας     

Αρχές Βέλτιστης Επιλογής  Αντιμικροβιακής Θεραπείας

ΣΑΜΑΡΚΟΣ Μιχαήλ,
Καθηγητής Παθολογίας- Λοιμώξεων, Α’ Παθολογική Κλινική,ΕΚΠΑ,Αθήνα