Αρτηριακός διαχωρισμός-διαχωριστικό ανεύρυσμα  Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 26!! Γ#Π 24!!

Αρτηριακός διαχωρισμός-διαχωριστικό ανεύρυσμα 

ΚΑΡΚΟΣ Χρήστος
FRCS,Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής ΑΠΘ,Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ Ιπποκράτειο , Θεσσαλονίκη