Αρτηριακή υπέρταση στο γυναικείο πληθυσμό – Στην Εμμηνόπαυση Γ#Π 02!! Γ#Π 18!!

Αρτηριακή υπέρταση στο γυναικείο πληθυσμό – Στην Εμμηνόπαυση

ΜΗΛΙΩΝΗΣ Χαράλαμπος
MD, PhD, Καθηγητής Παθολογίας ,Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝ, Ιωάννινα