Αρρυθμίες & Πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας “Cardiac MRI προσέγγιση” 

Αρρυθμίες & Πρόπτωση της μιτροειδούς βαλβίδας “Cardiac MRI προσέγγιση” 

ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ Ελευθέριος
Καρδιολόγος εξειδικευμένος στην Μαγνητική Καρδίας,Υπεύθυνος τμήματος Μαγνητικής Καρδίας,,METROPOLITAN hospital, Αθήνα