Αρθροσκόπηση Ισχίου hip arthroscopy Χ#Ε Γ#Π 04!! Γ#Π 24!!

Αρθροσκόπηση Ισχίου hip arthroscopy

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθανάσιος Χειρουργος Ορθοπεδικός A.V. PAPAVASILIOU BSc MD PhD Consultant Orthopaedic Surgeon Interbalkan Thessaloniki Hygeia Athens
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθανάσιος Χειρουργος Ορθοπεδικός Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκη ΥΓΕΙΑ Αθήνα A.V. PAPAVASILIOU BSc MD PhD Consultant Orthopaedic Surgeon Interbalkan Thessaloniki Hygeia Athens