Από την  Florence Nightingale  στην Ψηφιακή Εποχή 

Από την  Florence Nightingale  στην Ψηφιακή Εποχή

ΚΑΥΚΙΑ Θεοδώρα
επίκουρη καθηγήτρια,Τμημα Νοσηλευτικής, Διεθνες Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη