Από την πρωτοπαθή εστία στη μετάσταση στο ήπαρ : ερευνώντας τους βιολογικούς μηχανισμούς,

Από την πρωτοπαθή εστία στη μετάσταση στο ήπαρ : ερευνώντας τους βιολογικούς μηχανισμούς

ΠΑΠΑΚΑΤΣΙΚΑ Σοφία
PhD Παθολόγος-Ογκολόγος, «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»