Από την παχυσαρκία στην ανεπάρκεια του β-κυττάρου: απώλεια μάζας ή λειτουργικότητας ?

Από την παχυσαρκία στην ανεπάρκεια του β-κυττάρου: απώλεια μάζας ή λειτουργικότητας ?

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Θεόδωρος
Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών