Από την κλινική covid στο Μέγα εμβολιαστικό

Από την κλινική covid στο Μέγα εμβολιαστικό

ΚΑΡΟΖΗΣ Κωνσταντίνος
Αρχίατρος,Επιμελητής Τμήματος Λοιμώξεων και Κλινικής Βιοπροστασίας,Θεσσαλονίκη