Από την Εργοφυσιολογία στην … Αριστεία Α#Η Γ#Π 04!! Π#Θ

Από την Εργοφυσιολογία στην … Αριστεία

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας