Απόπειρα Εισήγησης στην Επιγενετική των Μεταβολικών Νόσων Γ#Π 09!! Γ#Π 21!!

Απόπειρα Εισήγησης στην Επιγενετική των Μεταβολικών Νόσων

Dr ΜΠΕΛΛΟΣ Γεώργιος PhD MRCGP MEPMA MEURACT Διευθυντής-συντονιστής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου Αττική
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου PhD MRGCPMEPMA MEURACT Συντονιστής Διευθυντής ΚΥ-ΠΕΔΥ Κορωπίου Αττικής