Απόκλιση μήκους ποδιού Αναθεωρήστε νωρίς ή περιμένετε   Leg length discrepancy Revise early or wait  

Απόκλιση μήκους ποδιού Αναθεωρήστε νωρίς ή περιμένετε   Leg length discrepancy Revise early or wait 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σταμάτιος STAMATIOS A.N. PAPADAKIS,
MD, MSc, PhD, Head of the B’ Dept. of Orthopaedics ΚΑΤ General Hospital of Attica Athens,Greece