Απόδοση συσκευής μικρορευστοποίησης διαλογής σπέρματος(Microfluidic sperm sorting device ) σε εργαστήριο ART Microfluidic sperm sorting device performance in an ART laboratory

Απόδοση συσκευής μικρορευστοποίησης διαλογής σπέρματος(Microfluidic sperm sorting device ) σε εργαστήριο ART Microfluidic sperm sorting device performance in an ART laboratory

ΓΑΒΡΙΗΛ Ελευθέριος. Lefteris Gavriil,
MSc Clinical Embryologist at Newlife IVF Greece