ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΣ (EOL) ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ  END OF LIFE (EOL) DECISIONS AND    MEDICAL ETHICS 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΖΩΗΣ (EOL) ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ  END OF LIFE (EOL) DECISIONS AND    MEDICAL ETHICS 

ΜΑΤΑΜΗΣ Δημήτριος Dimitrios Matamis
, MD at I.C.U Papageorgiou Hospital, Thessaloniki , Greece