Αποτελεσματικότητα   τεχνητής διατροφής   σε ασθενείς με σοβαρή   οξεία παγκρεατίτιδα 

Αποτελεσματικότητα   τεχνητής διατροφής   σε ασθενείς με σοβαρή   οξεία παγκρεατίτιδα 

ΣΚΟΝΤΖΟΥ Κωνσταντίνα
(Μ.Υ), Νοσηλεύτρια Χειρουργείου, MSc, 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Αθήνα