Αποτελεί η θυρεοσφαιρίνη αξιόπιστο δείκτη για την παρακολούθηση ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς και λοβεκτομή? 

Αποτελεί η θυρεοσφαιρίνη αξιόπιστο δείκτη για την παρακολούθηση ασθενών με διαφοροποιημένο καρκίνωμα θυρεοειδούς και λοβεκτομή?

ΜΑΝΔΑΝΑΣ Στυλιανός
,Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος,Επιμελητής Ενδοκρινολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη