Αποκατάσταση ξηροδερμίας στις πτέρνες ‘Έχει θέση ο τροχός ?

Αποκατάσταση ξηροδερμίας στις πτέρνες ‘Έχει θέση ο τροχός ?

ΚΩΝΣΤΑ Αικατερίνη
Αισθητικός Ποδολόγος, Αθήνα