Αποκατάσταση  μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.  Ο ρόλος του νοσηλευτή/τριας  

Αποκατάσταση  μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη.  Ο ρόλος του νοσηλευτή/τριας  

ΤΣΑΛΟΓΛΙΔΟΥ Αρετή,
αναπληρώτρια καθηγήτρια,Τμημα Νοσηλευτικής, Διεθνες Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη