Απεικόνιση Τραυμάτων Θωρακοοσφυϊκής, Οσφυϊκής και Ιεράς μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης,IMAGING OF THORACOLUMBAR, LUMBAR,  AND SACRAL INJURIES

Απεικόνιση Τραυμάτων Θωρακοοσφυϊκής, Οσφυϊκής και Ιεράς μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης,IMAGING OF THORACOLUMBAR, LUMBAR,  AND SACRAL INJURIES

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δάφνη , Daphne Theodorou,
MD , Radiologist, Chief, Department of MRI – CT Imaging, General Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece