Απεικόνιση του μαστού με MRI:Διάχυση και Διαπερατότητα με υπερταχύ DCE Breast MRI Imaging : Diffusion and Permeability with ultrafast DCE

Απεικόνιση του μαστού με MRI:Διάχυση και Διαπερατότητα με υπερταχύ DCE Breast MRI Imaging : Diffusion and Permeability with ultrafast DCE

ΚΑΤΣΑΡΟΣ Βασίλειος Vasileios K. Katsaros
Διευθυντής ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓ ΣΑΒΒΑΣ,Αθήνα, Dr. Vasileios K. Katsaros, MD, PhD,Consultant Radiologist,Department of Advanced Imaging Modalities, MRI Unit, General Anti-Cancer and Oncological Hospital of Athens, ”St. Savvas ,Clinical Affiliate, Medical School, University of Athens, Greece