Απεικόνιση μόλυνσης εμφυτευμένων συσκευών και ενδοκαρδίτιδας – Imaging of implantable device infection and endocarditis Γ#Π 13!! Γ#Π 02!! Γ#Π 24!! Ν#Η

Απεικόνιση μόλυνσης εμφυτευμένων συσκευών και ενδοκαρδίτιδας – Imaging of implantable device infection and endocarditis

ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος
Καρδιολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ,Εργαστήριο Ηχωκαρδιολογίας & Εργαστήριο Προληπτικής Καρδιολογίας ,Β ‘ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα