Απεικόνιση αιματολογικών κακοηθειών και οστικών μεταστάσεων: State – of – the art ΛΕΜΦΩΜΑ Κ#Σ Γ#Π 07!! Γ#Π 23!!

Απεικόνιση αιματολογικών κακοηθειών και οστικών μεταστάσεων: State – of – the art ΛΕΜΦΩΜΑ

ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Πυρηνικός ιατρός, Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής-PET-CT, ομιλος ΥΓΕΙΑ_ΜΗΤΕΡΑ, Αθήνα