Απεικονιστικό εύρημα χοληφόρων σε ασυµπτωµατικό  ή µε  άτυπα συμπτώματα ασθενή:  Προσέγγιση  

Απεικονιστικό εύρημα χοληφόρων σε ασυµπτωµατικό  ή µε  άτυπα συμπτώματα ασθενή:  Προσέγγιση 

ΘΕΟΠΙΣΤΟΣ Βασίλειος
Γαστρεντερολόγος, Επιµελητής Α’ ΕΣΥ, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πανεπιστηµιακή Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα