Απεικονιστική Προσέγγιση Μυοπερικαρδίτιδος από Covid-19  Myo-pericarditis in Covid-19 CT? CMR? or both?

Απεικονιστική Προσέγγιση Μυοπερικαρδίτιδος από Covid-19  Myo-pericarditis in Covid-19 CT? CMR? or both?

ΜΗΤΡΟΥΣΗ Κωνσταντίνα Konstantina Mitrousi
SCCT, SCMR, EACVI accredited Ειδικός Καρδιολόγος με εξειδίκευση στις απεικονιστικές τεχνικές Consultant Cardiologist Interbalkan Medical Center Bristol Heart Institute