Απεικονιστική ανταπόκριση στη θεραπεία   Κ#Σ Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Απεικονιστική ανταπόκριση στη θεραπεία

ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ Ευάγγελος
Ακτινολόγος,Επιμελητής Β’ ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη