Απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση της ΠΦΥ Γ#Π

Απαραίτητες παρεμβάσεις για την ενδυνάμωση της ΠΦΥ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Ευάγγελος MD MSc Γενικός Οικογενειακός Ιατρός Αν. Αρχίατρος ΕΔΟΕΑΠ
MD MSc Αν. Αρχίατρος ΕΔΟΕΑΠ General Practitioner Family Physician MSc in Health Care Management Ass. Chief Doctor EDOEAP Member of Council European Primary Care Cardiovascular Society- EPCCS