Αξονική στεφανιογραφία και score ασβεστίου: Τι πρέπει να γνωρίζει ένας καρδιολόγος  CT Coronary Angiography and Calcium Score: What a Cardiologist Needs to Know  

Αξονική στεφανιογραφία και score ασβεστίου: Τι πρέπει να γνωρίζει ένας καρδιολόγος  CT Coronary Angiography and Calcium Score: What a Cardiologist Needs to Know

ΖΑΓΚΛΑΒΑΡΑ Θεοδώρα, Theodora Zaglavara
MD PhD Cardiologist/Cardiac Imaging Specialist British Society of Cardiac CT Level III Accredited for Cardiac CT Advanced Cardiac Imaging Unit – 1st Cardiac Surgery Department INTERBALKAN MEDICAL CENTER, Θεσσαλονίκη