Αξονική στεφανιογραφία Η θέση της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 22!!

Αξονική στεφανιογραφία Η θέση της στη διερεύνηση της στεφανιαίας νόσου

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Καρδιολόγος Υπεύθυνος Καρδιαγγειακής Απεικόνισης CT-MRI Ευρωκλινική Αθηνών
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος ΚαρδιολόγοςΥπεύθυνος Καρδιαγγειακής Απεικόνισης CT-MRI Ευρωκλινική Αθηνών