Αξιολόγηση CMR στην καρδιά του αθλητή   CMR assessment in athlete’s heart

Αξιολόγηση CMR στην καρδιά του αθλητή   CMR assessment in athlete’s heart

ΦΛΕΣΣΑΣ Δημήτριοσ DIMITRIS L. FLESSAS
CONSULTANT CARDIOLOGIST ADVANCED CARDIAC IMAGING SPECIALIST