Αξιολόγηση των αναπνευστικών λειτουργικών δοκιμασιών στην καθημερινή κλινική πράξη. Ταξινόμηση της διάμεσης πνευμονικής νόσου Γ#Π 01!! Γ#Π 15!!

Αξιολόγηση των αναπνευστικών λειτουργικών δοκιμασιών στην καθημερινή κλινική πράξη. Ταξινόμηση της διάμεσης πνευμονικής νόσου

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Γεώργιος
Πνευμονολόγος,Διευθυντής Πνευμονολογικής κλινικής ΓΝ Πατρών