Αξιολόγηση βιοχηµικών δεικτών σε νοσήµατα καρδιάς και ήπατος  Γ#Π 26!! Γ#Π 15!! Γ#Π 02!! Γ#Π 03!!

Αξιολόγηση βιοχηµικών δεικτών σε νοσήµατα καρδιάς και ήπατος

ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Γεώργιος
Βιοπαθολόγος, Επιµελητής Α Κέντρο Αίµατος Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη