Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο στη κύηση  Κ#Η Γ#Π 18!! Γ#Π 07!! Γ#Π 25!!

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο στη κύηση

ΒΡΑΚΙΔΟΥ Ευφημία
Αιματολόγος ,Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας ν. ¨ΥΓΕΙΑ¨,Αθήνα