Αντιπηκτική και Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις Γ#Π 02!! Γ#Π 10!! Γ#Π 15!!

Αντιπηκτική και Αντιαιμοπεταλιακή Αγωγή στις Διαδερμικές Στεφανιαίες Παρεμβάσεις

Dr ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗΣ Ιωάννης Καρδιολόγος Επιμελητής Α Γ.Ν.Κατερινης
Διδάκτωρ Πανεπιστημιου ΑΠΘ Καρδιολόγος Επιμελητής Α Γ.Ν.Κατερινης