Αντιπηκτική αγωγή της κολπικής μαρμαρυγής Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 10!!

Αντιπηκτική αγωγή της κολπικής μαρμαρυγής

ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ Πολυχρόνης MD PhD FESC Διευθυντής Ε.Σ.Υ A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνα Vice-Chair e-Cardiology WG at the ESC
MD PhD FESC Διευθυντής Ε.Σ.Υ A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνα Vice-Chair e-Cardiology WG at the ESC 1st Department of Cardiology University of Athens Medical School