Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και πρόσφατο ΑΕΕ ισχαιμικό ή αιμορραγικό Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 10!! Γ#Π 05!!

Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και πρόσφατο ΑΕΕ ισχαιμικό ή αιμορραγικό

Dr ΛΙΑΚΟΣ Χαράλαμπος MD MSc PhD Καρδιολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών Ά Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.Αθήνα
MD MSc PhD ΚαρδιολόγοςΔιδάκτωρ πανεπιστημίου Ακαδημαϊκός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής Παν. Αθηνών Ά Παν. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.Αθήνα