Αντιπηκτική αγωγή: πρόληψη και θεραπεία

Αντιπηκτική αγωγή: πρόληψη και θεραπεία 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ Αλέξανδρος
Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Ογκολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας