ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ Λοίμωξη θήκης εμφυτεύσιμης συσκευής: άμεση αφαίρεση συσκευής και ηλεκτροδίων έναντι καθυστερημένης μετά από έναρξη ενδοφλέβιας αγωγής.? ΑΜΕΣΗ  

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ Λοίμωξη θήκης εμφυτεύσιμης συσκευής: άμεση αφαίρεση συσκευής και ηλεκτροδίων έναντι καθυστερημένης μετά από έναρξη ενδοφλέβιας αγωγής.? ΑΜΕΣΗ 

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκεύος
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών