ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ:  ‘Αυξημένη τιμή τροπονίνης αίματος ενδονοσκομειακά’  Απόφαση μετά από εκτίμηση 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ:  ‘Αυξημένη τιμή τροπονίνης αίματος ενδονοσκομειακά’  Απόφαση μετά από εκτίμηση 

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος
Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ;Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών