Αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη – Ριζική προστατεκτομή Χ#Ε Γ#Π 06!! Γ#Π 10!! Κ#Σ

Αντιμετώπιση του εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη – Ριζική προστατεκτομή

ΧΡΥΣΟΦΟΣ Μιχαήλ Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών “Αττικόν Νοσοκομείο” Αθήνα
Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών “Αττικόν Νοσοκομείο” Αθήνα