Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη τ.2 Αναστολείς SGLT-2 Γ#Π 09!!

Αντιμετώπιση Σακχαρώδη Διαβήτη τ.2 Αναστολείς SGLT-2

Dr ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ. Σιδέρης Ενδοκρινολόγος Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη
Ενδοκρινολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Θεσσαλίας Διευθυντής Τμήματος Ενδοκρινολογίας Σακχαρώδη Διαβήτη Μεταβολισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης