Αντιμετώπιση Πόνου σε Παιδιά με Καρκίνο Εμπειρία SICK KIDS HOSPITALCanada Κ#Σ Ν#Η Γ#Π 17!! Γ#Π 15!!

Αντιμετώπιση Πόνου σε Παιδιά με Καρκίνο Εμπειρία SICK KIDS HOSPITALCanada

ΜΠΑΚΛΕΖΟΥ Δήμητρα Νοσηλεύτρια ΤΕ Msc Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας Ογκολογική Μονάδα Παίδων EΛΠΙΔΑ – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Αθήνα
ΜΠΑΚΛΕΖΟΥ Δήμητρα Νοσηλεύτρια ΤΕ Msc Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας – Ογκολογίας Ογκολογική Μονάδα Παίδων EΛΠΙΔΑ – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Αθήνα