Αντιμετώπιση οστικής νόσου σε συστηματικά νοσήματα Ο#Π Γ#Π 15!! Γ#Π 01!! Γ#Π 02!! Γ#Π 03!! Γ#Π 04!! Γ#Π 05!! Γ#Π 06!! Γ#Π 07!! Γ#Π 09!!

Αντιμετώπιση οστικής νόσου σε συστηματικά νοσήματα

Dr ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗΣ Αθανάσιος
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, 424 Γεν. Στρατ. Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη