Αντιμετώπιση Οξείας Θρόμβωσης Ανευρύσματος Ιγνυακής. Θρομβόλυση Ή Ανοικτή Αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση Οξείας Θρόμβωσης Ανευρύσματος Ιγνυακής. Θρομβόλυση Ή Ανοικτή Αντιμετώπιση

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος
Msc Αγγειοχειρουργός,Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών