Αντιμετώπιση επιπλοκών στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων  Τεχνική και Εξοπλισμός 

Αντιμετώπιση επιπλοκών στη χειρουργική των ενδοκρινών αδένων  Τεχνική και Εξοπλισμός 

ΠΛΙΑΚΟΣ Ιωάννης
MD, PhD, Χειρουργός | Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη