Αντιμετώπιση επιπλοκών θεραπειών επαναιμάτωσης στη ΜΕΘ. Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Αντιμετώπιση επιπλοκών θεραπειών επαναιμάτωσης στη ΜΕΘ

ΒΕΡΝΙΚΟΣ Παύλος
Χειρουργός- Εντατικολόγος,ΜΕΘ ΓΝ Λαϊκό, Αθήνα[/su