Αντιμετώπιση Ενδοδιαφυγής Τύπου ΙΙ 

Αντιμετώπιση Ενδοδιαφυγής Τύπου ΙΙ 

ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Διευθυντής Αγγειοχειρουργός Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείο Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης