Αντιμετώπιση δυσλειτουργούσας αγγειακής πρόσβασης  

Αντιμετώπιση δυσλειτουργούσας αγγειακής πρόσβασης  

ΚΑΡΝΑΜΠΑΤΙΔΗΣ Δημήτριος
MD, PhD, EBIR, Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών